POSTANI BROKER
ZA AMERIČKO
TRŽIŠTE

POSTANI BROKER ZA AMERIČKO TRŽIŠTE

OBUKA ZA FREIGHT BROKERA

Freight Brokeri su agenti (posrednici) izmedju proizvodjača/distributera robe i transportne kompanije. Njihov zadatak ogleda se u tome da olakšaju komunikaciju izmedju pošiljaoca i prevoznika, kao i da obezbede da roba stigne bezbedno i na vreme do kupca.

Na obuci za Freight Brokera, naučićete kako funkcioniše kamionska industrija u Americi kao i sve ono što vam je potrebno kako biste odmah mogli da aplicirate za posao.

Obuke za Freight Brokera su podeljena u dva dela:

Osnovna Obuka za Freight Brokera koja podrazumeva teorijsko znanje.

Napredna Obuka za Freight Brokera koja podrazumeva praksu gde primenjujemo sve ono što smo naučili na osnovnoj obuci.

OBUKA ZA CAR HAULING BROKERA

Car Hauling odnosno auto transport, pretstavlja poseban vid transporta, koji podrazumeva prevoz automobila sa jedne lokacije na drugu. Za razliku od Freight Transporta, koji isključivo radi sa pravnim licima, auto transport radi i sa pravnim i sa fizičkim licima. 

Na obuci za Car Hauling Brokera, akcenat stavljamo na rad sa fizičkim licima kao i svim detaljima koji su potrebni da bi transport bio realizovan.

Obuke za Car Hauling Brokera su podeljena u dva dela:

Osnovna Obuka za Car Hauling Brokera koja podrazumeva teorijsko znanje.

Napredna Obuka za Car Hauling Brokera koja podrazumeva praksu gde primenjujemo sve ono što smo naučili na osnovnoj obuci.

VRSTE BROKERA U KAMIONSKOJ INDUSTRIJI

VRSTE BROKERA U KAMIONSKOJ INDUSTRIJI

Ukoliko ste u potrazi za poslom, pozicija brokera je svakako jedna od perspektivnijih pozicija za koju možete da aplicirate. Kao što smo već u prethodnom blogu pomenuli, brokeri su posrednici između pošiljaoca i transportne kompanije, i njihov zadatak se ogleda u tome...

opširnije
SVE ŠTO TREBAŠ DA ZNAŠ O POSLU JEDNOG BROKERA

SVE ŠTO TREBAŠ DA ZNAŠ O POSLU JEDNOG BROKERA

Verovatno si do sada više puta čuo (čula) kako sastavni deo kamionske industrije u Americi čine brokeri. O ovoj poziciji se ne piše toliko često (ukoliko gledamo sa aspekta zapošljavanja) jer tek dolazi vreme, kada će posao brokera da doživi svoju ekspanziju. No, pre...

opširnije